forex trading logo

Home PROTIM
Protim
PROTIM PDF Print E-mail
Written by Zainab Ali   
Monday, 28 February 2011 00:00

 

 

PROGRAM PEMULIHAN 3M

(PROTIM) BAHASA MELAYU

      PROTIM Bahasa Melayu sebenarnya dikhususkan kepada murid yang mengalami kesulitan dalam menguasai kemahiran asas membaca dan menulis di samping mengira, tiga kemahiran asas yang menjadi fokus dalam KBSR.


      Objektif pengajaran Pemulihan pula adalah seperti berikut :

  • membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dalam kemahiran-kemahiran tertentu
  • mengubah sikap murid yang negatif dan tingkah laku yang menjejaskan pembelajaran
  • memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran.

      Program Pemulihan pula dilaksanakan setelah murid dicalonkan, melalui ujian saringan dan diagnostik. Biasanya murid yang terlibat adalah tahun 2 dan 3. Namun demikian, untuk murid tahun 4 dan 5, bergantung kepada budi bicara guru Pemulihan dan rundingan dengan semua pihak dalam organisasi.

PROTIM pula adalah sebahagian daripada sejarah hidup Program PEMULIHAN. PROTIM mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan PEMULIHAN.

PROTIM dilaksanakan di sekolah bagi murid yang juga menghadapi masalah 2M dalam kategori aras rendah. Sasaran program PROTIM ini adalah untuk murid tahun 4, 5 dan 6 pada mulanya. Di bawah modul yang sama, murid dikehendaki menjalani satu ujian ‘tapisan’. Murid yang gagal mencapai sekurang-kurangnya 90 daripada 100 markah akan terlibat dalam program PROTIM ini. PROTIM bagi Tahun 6 pula dijalankan selepas murid-murid selesai menduduki peperiksaan UPSR.

 

 

Tarikh Pelaksanaan Program Pemulihan 3M (Protim) Tahun 4 & 5 2011

 

1. PRAUJIAN

20 – 25 FEBRUARI 2011

 

2. ANALISIS PRAUJIAN

06 – 10 MAC 2011

-Sekolah serah data ke PPD/PPG

 

15 – 18 MAC 2011

-PPD/PPG serah data ke JPN

 

28 – 31 MAC 2011

-JPN serah data ke BPK

 

3.      KELAS PROTIM

Mulai 20/21 MAC hingga 28 OKTOBER 2011

 

4.      PASCAUJIAN

31  OKTOBER – 4 NOVEMBER 2011

 

5.    ANALISIS PASCAUJIAN

13 – 17 NOVEMBER 2011

-Sekolah serah data ke PPD/PPG

 

22 – 25 NOVEMBER 2011

-PPD/PPG serah data ke JPN

 

28 – 30 NOVEMBER 2011

-JPN serah data ke BPK

 

Laporan Pencapaian Program PROTIM Oleh BPK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Last Updated on Monday, 28 February 2011 02:10
 
Designed by The WebMaster of PPD Timur Laut