forex trading logo

Pendidikan Khas PDF Print E-mail

Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas

Minat terhadap Pendidikan Khas di Malaysia bermula pada tahun 1920an di kalangan sukarelawan yang terlibat dalam

pembukaan sekolah-sekolah cacat penglihatan dan pendengaran. Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji

Perlaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satu

penekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan Pendidikan Khas di Malaysia.Perakuan ini

menyebut, "Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan

kanak-kanak cacat adalah diperakukan kerjaan hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggungjawab

pendidikan itu dari pihak-pihak persatuan yang mengendalikannya padamasa ini. Disamping itu penyertaan

oleh badan-badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan."


Perkembangan Pendidikan Khas mengikut jenis adalah seperti berikut:

Pendidikan Masalah Penglihatan

1926

 

Pembukaan Sekolah Rendah (SRPK) St. Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka

1931

 

SRPK St. Nicholas berpindah ke Pulau Pinang

1948

 

Pembukaan SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di

Johor Bahru Pembukaan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney - Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

1953

 

Pembukaan Institut Taman Harapan, Pusat Pertanian Temerloh (JKM)

1958

 

Pembukaan Institut Taman Cahaya, Pusat Pertanian, Sandakan (JKM)

1962

 

Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah

biasa yang dipilih diperkenalkan

1963

 

Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah

biasa yang dipilih, diperkenalkan

1977

 

Permulaan Latihan perguruan Khas dalam bidang cacat penglihatan di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras

1978

 

Penubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan Kod Braille Bahasa Melayu untuk mengembangkan Sistem

Kod Braille Bahasa Melayu

1983

 

Pembukaan Sekolah Menengah Berasrama Cacat Penglihatan, Setapak
Pengambilalihan SRPK Princess Elizabeth oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah bertaraf penuh

1984

 

Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille AI-Quran dan Bengkel Penulisannya bagi tujuan mengembangkan

Sistem Kod Braille AI-Quran Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille/Kerabunan,

Kementerian Pendidikan untuk menyediakan bahan-bahan dalam braille khususnya buku teks dan

penyenggaraan alatan Braille

 


Pendidikan Masalah Pendengaran

1954

 

Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam, Pulau Pinang

1954

 

Pembukaan Sekolah Kanak-Kanak Pekak persekutuan (Rendah dan Menengah), Tanjong Bunga, Pulau Pinang

1963

 

Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan. Percantuman Cacat Pendengaran oleh Kementerian pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah biasa yang dipilih Permulaan Latihan Perguruan Pendidikan Khas Cacat Pendengaran di Maktab perguruan Ilmu Khas, Cheras

1978

 

Pengenalan Kaedah Komunikasi Seluruh oleh Kementerian Pendidikan untuk menggubal sistem Bahasa Melayu Kod Tangan Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh Kementerian pendidikan

1979

 

Kursus Dalam Perkhidmatan bagi guru-guru yang mengajar masalah pendengaran dalam Bidang Komunikasi Seluruh 1984 Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional, Kementerian Pendidikan

1985

 

Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh, Kementerian Pendidikan untuk perkembangan Sistem Kod Buku Pendidikan Islam
Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar Agama Islam
Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar KBSR Tahap II Bahasa Malaysia Kod Tangan
Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Penggubalan Kod Tangan Pendidikan Vokasional dan Teknikal

1987

 

Pembukaan Sekolah Menengah pendidikan Khas Vokasional, Shah Alam


Program Percantuman/Inklusif

1962

 

Program pereantuman dan inklusif bagi murid-murid cacat penglihatan
dimulakan

1988

 

Permulaan kelas perintis untuk murid-murid peringkat bermasalah pembelajaran

1993

 

Tiga (3) pelajar pendidikan inklusif ditempatkan belajar di Tingkatan 6 Bawah di Sekolah Menengah Methodist (Lelaki), Kuala
Lumpur

1994

 

Pembukaan kelas-kelas program inklusif seeara projek rintis di 14 buah sekolah di seluruh negara

1995

 

Program Bermasalah Pembelajaran peringkat menengah dimulakan   

 

MISI

Membangunkan modal insan, berkeperluan khas yang cemerlang berasaskan:-

 • Sistem pendidikan yang berkualiti, relevan dan holistik
 • Perkembangan diri potensi ke tahap optimum
 • Keupayaan berdaya saing dan kebolehpasaran
 • Nilai-nilai murni sebagai warga yang bertanggungjawab
 • Perkongsian pintar dengan pelbagai pihak

 

VISI

Pendidikan Berkualiti Menjana Kecemerlangan Murid Berkeperluan Khas Selaras Dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan

 

Objektif

 1. Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan khas.
 2. Meyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid dengan keperluan khas.
 3. Menyediakan peluang untuk mengambangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas.
 4. Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini.
 5. Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas.

Fungsi Utama

 1. Memastikan semua dasar, program dan aktiviti yang dipertanggungjawabkan kepada Bahagian Pendidikan Khas dilaksanakan bertepatan serta selaras dengan dasar dan Falsafah Pendidikan Khas.
 2. Merancang, menyelaras, memantau dan menilai program dan aktiviti yang berkaitan dengan kecemerlangan program akademik, kokurikulum dan peningkatan sahsiah murid pendidikan khas.
 3. Merancang, mengurus dan mengawal sumber dengan sempurna bagi memastikan pengurusan pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia.
 4. Merancang peningkatan inovasi dan kreativiti di dalam pelaksanaan program dan aktiviti Pendidikan Khas.
 5. Merancang dan mengurus persediaan pengoperasian institusi baru di bawah Bahagian Pendidikan Khas.
 6. Menjadikan Bahagian Pendidikan Khas sebagai penanda aras pendidikan khas dalam dan luar negara.
 7. Merancang dan mewujudkan kolaborasi yang mantap dan berkualiti dengan pelbagai agensi luar di dalam pelaksanaan program dan aktiviti Kementerian Pelajaran.

 

Bahagian dan Cawangan 

Bahagian ini mempunyai empat cawangan :

 • Cawangan Program Pendidikan Khas
 • Cawangan Perancangan dan Penilaian
 • Cawangan Latihan dan Khidmat Bantu
 • Cawangan Pengurusan dan Perhubungan

 

Struktur dan Organisasi

Program Pendidikan Khas

Sektor Pembangunan Kemanusiaan

 • Unit Pengurusan Staf Sekolah
 • Unit Pengurusan Hal Ehwal
 • Unit Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral
 • Unit Pengurusan Kokurikulum, Sukan dan Seni

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

1926

 

Pembukaan Sekolah Rendah (SRPK) St. Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka

 

1931

 

SRPK St. Nicholas berpindah ke Pulau Pinang

 

1948

 

Pembukaan SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor Bahru Pembukaan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney - Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

 


Designed by The WebMaster of PPD Timur Laut